Auris Fortaal Aurislogo

Contact


Locatie Agavedreef
Agavedreef 92
3563 EN Utrecht
T (030) 266 08 75
E fortaal@auris.nl

 

Locatie Santa Cruzdreef
Santa Cruzdreef 30
3563 VJ Utrecht
T (030) 261 24 04
E fortaal@auris.nl

Deel deze pagina


Stel een vraag

Groepsindeling

Elk jaar stellen wij opnieuw de groepen samen. Voor de verdeling gebruiken we de volgende criteria:

 • Het leerniveau moet kloppen. Leerkrachten moeten niet met te veel verschillende niveaus te maken krijgen.
 • Indien mogelijk houden we vriendjes en vriendinnen bij elkaar.
 • Leerlingen die niet samen kunnen omdat ze erg negatief op elkaar reageren, halen we na een jaar intensief begeleiden uit elkaar (indien mogelijk).
 • Verdeling van problematiek moet goed zijn (niet in één groep 7 kinderen die extra aandacht vragen en in de andere groep geen enkel kind).
 • Jongens/meisjes verdeling. Meisjes worden niet “opgeofferd”.  Dat wil zeggen dat meisjes zo veel mogelijk bij elkaar gezet worden om te zorgen dat ze keus hebben in het sluiten van vriendschap. 6 meisjes verdelen we dus niet standaard in 3 om 3 (alleen als dat voor de meisjes beter zou zijn).
De groepsgrootte varieert  per groep. De groepsgrootte is afhankelijk van de beperkingen en hulpvragen van de leerlingen. Er zijn twee groepen gericht op onderwijs aan dove- en slechthorende leerlingen. Dit zijn een combinatiegroep 1/2 en een combinatiegroep 3/4. In deze groepen bieden wij tweetalig onderwijs (Nederlands en NGT).
 • Veilig
 • Veilig

  Wij bieden leerlingen een veilige omgeving die uitdaagt om te leren. Door te werken met de Kanjertraining zorgen wij voor een veilig klimaat waarin leerlingen en teamleden respectvol met elkaar  omgaan.

 • Creatief
 • Creatief

  Met elkaar kunnen we anders denken, we zijn altijd opzoek naar de beste oplossing voor bepaalde problemen, soms zijn deze niet de meest voor de hand liggende.

 • Voor taal
 • Voor taal

  Het bevorderen van taal en communicatie staat elke schooldag centraal. In alle lessen is er veel aandacht voor. Om ons woordenschatonderwijs vorm te geven maken we gebruik van de methodiek Met woorden in de weer.

 • Coöperatief
 • Coöperatief

  Wij werken met een professioneel team dat altijd het beste uit de leerlingen wil halen. Wij vinden het belangrijk om  ouders te betrekken bij het opstellen en uitvoeren van plannen rondom hun kind. Verschillen tussen leerlingen en collega’s worden als kansen benut om van elkaar te leren. We houden rekening met elkaars verschillen en we maken er gebruik van om te leren. 

 • Toegankelijk
 • Toegankelijk

  Wij vinden het belangrijk dat iedereen welkom is en zich ook welkom voelt bij ons op school. We organiseren onder andere koffieochtenden voor ouders, een oma en opa middag en een inloopavond voor familie en anderen om dit doel te bereiken.