Auris Fortaal Aurislogo

Contact


Locatie Agavedreef
Agavedreef 92
3563 EN Utrecht
T (030) 266 08 75
E fortaal@auris.nl

 

Locatie Santa Cruzdreef
Santa Cruzdreef 30
3563 VJ Utrecht
T (030) 261 24 04
E fortaal@auris.nl

Deel deze pagina


Stel een vraag

Overgang naar een andere school

Als een leerling ongeveer twaalf jaar is, komt het einde van de basisschooltijd in zicht. De vraag daarbij is: welk type onderwijs sluit het beste aan bij de mogelijkheden van de leerling. Naast onder andere observaties in de klas bij leren leren en creatieve kwaliteiten moeten we ook een beeld vormen over onderstaande ontwikkelingen en mogelijkheden van de leerling.

 • Didactische ontwikkeling
 • Spraaktaalontwikkeling
 • Intellectuele mogelijkheden
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling

We doen dit met behulp van een aantal testen en leggen al deze gegevens vast in het ontwikkelingsperspectief. Alle bevindingen bespreken wij met de ouders van de leerling. Samen met de ouders besluiten wij wat het vervolgtraject zal zijn en of er na groep 8 nog ondersteuning nodig of mogelijk is vanuit Auris. Soms stopt een leerling al eerder op onze school, bijvoorbeeld door een overstap naar regulier  of een andere vorm van speciaal (basis) onderwijs. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders en de Commissie van Begeleiding.

Wij volgen jaarlijks hoeveel leerlingen onze school tussentijds verlaten en waar zij naartoe gaan. Ook volgen wij jaarlijks waar onze leerlingen uit groep 8 naar toe gaan. 

Tussentijdse schoolverlaters
Wij volgen jaarlijks hoeveel leerlingen onze school tussentijds verlaten en waar zij naartoe gaan.

In schooljaar 2014-2015 is op de Auris Fortaal van de tussentijdse uitstroom 65% van de leerlingen naar regulier onderwijs uitgestroomd. In schooljaar 2015-2016 lag dit percentage voor Auris Fortaal op 85%. In schooljaar 2016-2017 lag dit percentage voor Auris Fortaal op 72%. 

Eindschoolverlaters
Wij volgen jaarlijks waar onze leerlingen uit groep 8 naar toe gaan. Onze ambitie is dat onze leerlingen verder gaan op het voor hen hoogst haalbare niveau. Hierbij kijken wij samen met ouders en leerling welk type school het beste bij hem of haar past.

In schooljaar 2014-2015 is 74% van de eindschoolverlaters van Auris Fortaal naar een vmbo-richting of hoger uitgestroomd. In schooljaar 2015-2016 lag dit percentage voor Auris Fortaal op 72%. In schooljaar 2016-2017 lag dit percentage voor Auris Fortaal op 67%.

Bestendiging
Wij volgen jaarlijks of onze uitstroomadviezen goed zijn geweest, of de oud-leerling nog doet wat wij hebben geadviseerd. Wij streven een hoog percentage van bestendiging na. Als er sprake is van een onderwijstype bij een leerling, dan onderzoeken wij de oorzaak hiervan.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2013-2014 zijn uitgestroomd op Auris Fortaal is er bij 91 van de 99 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 92%. Bij 4 leerlingen is geen sprake van bestendiging. Dit is 4%. Bij 4 leerlingen kon de bestendiging niet worden onderzocht. Dit is 4%.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2014-2015 zijn uitgestroomd op Auris Fortaal is er bij 77 van de 84 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 91%. Bij 4 leerlingen is geen sprake van bestendiging. Dit is 5%. Bij 3 leerlingen kon de bestendiging niet worden onderzocht. Dit is 4%.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2015-2016 zijn uitgestroomd op Auris Fortaal is er bij 80 van de 89 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 90%. Bij 6 leerlingen is geen sprake van bestendiging. Dit is 7%. Bij 3 leerlingen kon de bestendiging niet worden onderzocht. Dit is 3%.

 • Veilig
 • Veilig

  Wij bieden leerlingen een veilige omgeving die uitdaagt om te leren. Door te werken met de Kanjertraining zorgen wij voor een veilig klimaat waarin leerlingen en teamleden respectvol met elkaar  omgaan.

 • Creatief
 • Creatief

  Met elkaar kunnen we anders denken, we zijn altijd opzoek naar de beste oplossing voor bepaalde problemen, soms zijn deze niet de meest voor de hand liggende.

 • Voor taal
 • Voor taal

  Het bevorderen van taal en communicatie staat elke schooldag centraal. In alle lessen is er veel aandacht voor. Om ons woordenschatonderwijs vorm te geven maken we gebruik van de methodiek Met woorden in de weer.

 • Coöperatief
 • Coöperatief

  Wij werken met een professioneel team dat altijd het beste uit de leerlingen wil halen. Wij vinden het belangrijk om  ouders te betrekken bij het opstellen en uitvoeren van plannen rondom hun kind. Verschillen tussen leerlingen en collega’s worden als kansen benut om van elkaar te leren. We houden rekening met elkaars verschillen en we maken er gebruik van om te leren. 

 • Toegankelijk
 • Toegankelijk

  Wij vinden het belangrijk dat iedereen welkom is en zich ook welkom voelt bij ons op school. We organiseren onder andere koffieochtenden voor ouders, een oma en opa middag en een inloopavond voor familie en anderen om dit doel te bereiken.