Auris Fortaal Aurislogo

Contact


Locatie Agavedreef
Agavedreef 92
3563 EN Utrecht
T (030) 266 08 75
E fortaal@auris.nl

 

Locatie Santa Cruzdreef
Santa Cruzdreef 30
3563 VJ Utrecht
T (030) 261 24 04
E fortaal@auris.nl

Deel deze pagina


Stel een vraag

Toetsen en testen

Tweemaal per jaar nemen wij Cito-toetsen af voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. Kleuters krijgen de Cito-toetsen voor voorwaardelijk lezen en rekenen. Daarnaast hebben wij methodegebonden toetsen om te zien in hoeverre uw kind de lesstof beheerst. De toetsperiodes vinden plaats in december/januari en in mei/juni. De resultaten van de toetsen en testen leggen wij vast in het leerlingvolgsysteem en communiceren wij via het OPP en in oudergesprekken met ouders.

Rapporten
Tweemaal per jaar krijgt uw kind een rapport of een portfolio mee naar huis, in januari en in juni. Deze geven een beeld van wat uw kind geleerd heeft en is vooral aan het kind gericht en geschreven in een andere stijl.

Met de ouders bespreken we het ontwikkelingsperspectief.  

 • Veilig
 • Veilig

  Wij bieden leerlingen een veilige omgeving die uitdaagt om te leren. Door te werken met de Kanjertraining zorgen wij voor een veilig klimaat waarin leerlingen en teamleden respectvol met elkaar  omgaan.

 • Creatief
 • Creatief

  Met elkaar kunnen we anders denken, we zijn altijd opzoek naar de beste oplossing voor bepaalde problemen, soms zijn deze niet de meest voor de hand liggende.

 • Voor taal
 • Voor taal

  Het bevorderen van taal en communicatie staat elke schooldag centraal. In alle lessen is er veel aandacht voor. Om ons woordenschatonderwijs vorm te geven maken we gebruik van de methodiek Met woorden in de weer.

 • Coöperatief
 • Coöperatief

  Wij werken met een professioneel team dat altijd het beste uit de leerlingen wil halen. Wij vinden het belangrijk om  ouders te betrekken bij het opstellen en uitvoeren van plannen rondom hun kind. Verschillen tussen leerlingen en collega’s worden als kansen benut om van elkaar te leren. We houden rekening met elkaars verschillen en we maken er gebruik van om te leren. 

 • Toegankelijk
 • Toegankelijk

  Wij vinden het belangrijk dat iedereen welkom is en zich ook welkom voelt bij ons op school. We organiseren onder andere koffieochtenden voor ouders, een oma en opa middag en een inloopavond voor familie en anderen om dit doel te bereiken.