Auris Fortaal Aurislogo

Contact


Locatie Agavedreef
Agavedreef 92
3563 EN Utrecht
T (030) 266 08 75
E fortaal@auris.nl

 

Locatie Santa Cruzdreef
Santa Cruzdreef 30
3563 VJ Utrecht
T (030) 261 24 04
E fortaal@auris.nl

Deel deze pagina


Stel een vraag

Special Heroes

Special Heroes werkt eraan om leerlingen in het speciaal onderwijs te laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. Meer dan 129 van de 345 scholen doen mee, en het aantal groeit! En dat is hard nodig. Van de ruim 55.000 leerlingen die het speciaal onderwijs volgen, voldoet slechts 27 procent aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen: 1 uur per dag sporten/bewegen. Sportparticipatie van leerlingen in het speciaal onderwijs is dan ook één van de speerpunten in het beleid van het Ministerie van VWS.


Special Heroes werkt eraan om leerlingen in het speciaal onderwijs te laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. Het geeft kracht en maakt trots!

Special Heroes is een landelijk sportstimuleringsprogramma. Een initiatief van Landelijke Vereniging Cluster 3 (LVC3), Gehandicaptensport Nederland en NOC*NSF. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS, Menzis en VSBfonds.

Meer informatie over special Heroes is terug te vinden op internetsite www.specialheroes.nl

Ook onze school maakt gebruik van de diensten van Special Heroes. Dit jaar hebben we de volgende clinics afgesproken.

 • Voor de leerlingen van locatie Agevedreef van de bovenbouw de clinics skaten, floorbal en basketbal. 
 • Voor de leerlingen van locatie Santa Cruzdreef de clinics voetbal, basketbal en ropeskipping.
 • Veilig
 • Veilig

  Wij bieden leerlingen een veilige omgeving die uitdaagt om te leren. Door te werken met de Kanjertraining zorgen wij voor een veilig klimaat waarin leerlingen en teamleden respectvol met elkaar  omgaan.

 • Creatief
 • Creatief

  Met elkaar kunnen we anders denken, we zijn altijd opzoek naar de beste oplossing voor bepaalde problemen, soms zijn deze niet de meest voor de hand liggende.

 • Voor taal
 • Voor taal

  Het bevorderen van taal en communicatie staat elke schooldag centraal. In alle lessen is er veel aandacht voor. Om ons woordenschatonderwijs vorm te geven maken we gebruik van de methodiek Met woorden in de weer.

 • Coöperatief
 • Coöperatief

  Wij werken met een professioneel team dat altijd het beste uit de leerlingen wil halen. Wij vinden het belangrijk om  ouders te betrekken bij het opstellen en uitvoeren van plannen rondom hun kind. Verschillen tussen leerlingen en collega’s worden als kansen benut om van elkaar te leren. We houden rekening met elkaars verschillen en we maken er gebruik van om te leren. 

 • Toegankelijk
 • Toegankelijk

  Wij vinden het belangrijk dat iedereen welkom is en zich ook welkom voelt bij ons op school. We organiseren onder andere koffieochtenden voor ouders, een oma en opa middag en een inloopavond voor familie en anderen om dit doel te bereiken.