Auris Fortaal Aurislogo

Skaten met SIVZ bij Auris Fortaal

Schaats en Inline-skate Vereniging Zeist verzorgde op dinsdag 27 oktober de afsluitende skateclinic voor leerlingen van Auris  Fortaal, locatie Agavedreef. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 volgden, in het kader van Special Heroes, binnenschools drie lessen skaten onder begeleiding van vier SIVZ trainers.

SIVZ
Coördinator jeugd Wil Brakkee vertelt: “Wij vinden het als vereniging erg belangrijk dat iedereen op zijn of haar eigen manier een sport kan beoefenen. Voor leerlingen uit het speciaal onderwijs is het niet altijd vanzelfsprekend dat zij een plekje bij een vereniging vinden. Via clinics voor Special Heroes kunnen wij ook deze leerlingen in contact laten komen met onze mooie sport.” SIVZ heeft binnen haar aanbod onder andere aangepast schaatsen en skaten, bedoeld voor kinderen uit de hele regio die net iets meer aandacht en begeleiding nodig hebben. In de winterperiode wordt, in samenwerking met een aantal andere jeugdschaatsverenigingen, om de week op zaterdagmiddag voor kinderen met een licht verstandelijke beperking en/ of ontwikkelingsstoornis of visuele beperking, schaatsen aangeboden op de Vechtsebanen in Utrecht.

Sportstimulering speciaal onderwijs
Special Heroes is een landelijk sportstimuleringsprogramma om leerlingen binnen het speciaal onderwijs te laten zien en ervaren hoe leuk sport en bewegen kan zijn. Het project is een initiatief van de PO-raad, Stichting Onbeperkt Sportief en NOC*NSF met als doel de jeugdsport van leerlingen in het speciaal onderwijs een impuls te geven. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met scholen, lokale sportaanbieders en Special Heroes. Auris Fortaal locatie Agavedreef is net als Auris Fortaal locatie Santa Cruzdreef , het Auris College, Kentalis Het Rotsoord SO en Kentalis het Rotsoord VSO een Special Heroes cluster 2 school in stad Utrecht.

 • Veilig
 • Veilig

  Wij bieden leerlingen een veilige omgeving die uitdaagt om te leren. Door te werken met de Kanjertraining zorgen wij voor een veilig klimaat waarin leerlingen en teamleden respectvol met elkaar  omgaan.

 • Creatief
 • Creatief

  Met elkaar kunnen we anders denken, we zijn altijd opzoek naar de beste oplossing voor bepaalde problemen, soms zijn deze niet de meest voor de hand liggende.

 • Voor taal
 • Voor taal

  Het bevorderen van taal en communicatie staat elke schooldag centraal. In alle lessen is er veel aandacht voor. Om ons woordenschatonderwijs vorm te geven maken we gebruik van de methodiek Met woorden in de weer.

 • Coöperatief
 • Coöperatief

  Wij werken met een professioneel team dat altijd het beste uit de leerlingen wil halen. Wij vinden het belangrijk om  ouders te betrekken bij het opstellen en uitvoeren van plannen rondom hun kind. Verschillen tussen leerlingen en collega’s worden als kansen benut om van elkaar te leren. We houden rekening met elkaars verschillen en we maken er gebruik van om te leren. 

 • Toegankelijk
 • Toegankelijk

  Wij vinden het belangrijk dat iedereen welkom is en zich ook welkom voelt bij ons op school. We organiseren onder andere koffieochtenden voor ouders, een oma en opa middag en een inloopavond voor familie en anderen om dit doel te bereiken.