• Jaarkalender

Jaarkalender

Maandag 
08:45 – 14:30 uur
Dinsdag
08:45 – 14:30 uur
Woensdag
08:45 – 14:30 uur
Donderdag
08:45 – 14:30 uur
Vrijdag
08:45 – 14:30 uur

Herfstvakantie 19 – 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december – 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 – 26 februari 2021
Goede Vrijdag en Pasen 2 – 5 april 2021
Koningsdag 27 april
Meivakantie en Hemelvaart 3 – 14 mei 2021
Pinksteren 24 mei 2021
Zomervakantie 19 juli – 30 augustus 2021

Wij organiseren regelmatig studiedagen voor het schoolteam. Wij doen dit om onze leerlingen optimaal te kunnen begeleiden en op de hoogte te blijven van de laatste onderwijsmethodes. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij. Hieronder vindt u het overzicht van de vrije dagen.

Maandag 26 oktober 2020
Maandag 7 december 2020
Woensdag 17 februari 2021
Donderdag 15 april 2021
Vrijdag 16 april 2021
Dinsdag 15 juni 2021

Dit komende schooljaar heeft uw kind ook een extra vrije dag in de periode van 2 t/m 19 november 2020 en in de periode van 8 maart t/m 25 maart 2021. U hoort aan het begin van het schooljaar van ons op welke dagen in deze weken de groep van uw kind vrij zal zijn. Wij gebruiken deze dagen voor multidisiplinaire groepsoverleggen.