• Medewerkers

Medewerkers

Bij ons onderwijs zijn veel medewerkers in verschillende functies betrokken. Wilt u contact opnemen met één van onze medewerkers? Dit kan telefonisch. Santa Cruzdreef: (030) 261 24 04 Agavedreef: (030) 266 08 75

Aanwezige functies op onze scholen

  • Leerkrachten en vakleerkrachten
  • Onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners
  • Intern begeleiders
  • Logopedisten
  • Orthopedagoog, psychologisch assistent, kinderoefentherapeut, cesartherapeut en schoolmaatschappelijk werker
  • Autisme begeleider
  • Audiologisch medewerker
  • Assistent Nederlandse Gebarentaal (NGT)
  • Schoolleiding
  • Administratie en conciërge

Op de locatie Santa Cruzdreef werken ook dove medewerkers. (leerkracht en onderwijsassistent)

Wilt u weten wie onze medewerkers zijn? Klik dan op medewerkers per groep, medewerkers schoolbreed of raden en vertrouwenspersonen in het menu aan de linkerkant van deze pagina.

Vragen?

Heb je vragen over de school of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op