Groepsindeling

Groepsindeling

Elk jaar stellen wij opnieuw de groepen samen. Voor de verdeling gebruiken we de volgende criteria:

  • Het leerniveau moet kloppen. Leerkrachten moeten niet met te veel verschillende niveaus te maken krijgen.
  • Indien mogelijk houden we vriendjes en vriendinnen bij elkaar.
  • Leerlingen die niet samen kunnen omdat ze erg negatief op elkaar reageren, halen we na een jaar intensief begeleiden uit elkaar (indien mogelijk).
  • Verdeling van problematiek moet goed zijn (niet in één groep 7 kinderen die extra aandacht vragen en in de andere groep geen enkel kind).
  • Jongens/meisjes verdeling. Meisjes worden niet “opgeofferd”.  Dat wil zeggen dat meisjes zo veel mogelijk bij elkaar gezet worden om te zorgen dat ze keus hebben in het sluiten van vriendschap. 6 meisjes verdelen we dus niet standaard in 3 om 3 (alleen als dat voor de meisjes beter zou zijn).

De groepsgrootte varieert  per groep. De groepsgrootte is afhankelijk van de beperkingen en hulpvragen van de leerlingen. Er zijn twee groepen gericht op onderwijs aan dove- en slechthorende leerlingen. Dit zijn een combinatiegroep 1/2 en een combinatiegroep 3/4. In deze groepen bieden wij tweetalig onderwijs (Nederlands en NGT).